Blog

อาศรมศิลป์ ร้อยใจทุ่งครุ สู่ศูนย์เด็กชุมชน


ภาพเหล่านี้มิใช่เพียงภาพบรรยากาศชีวิตผู้คนในพื้นที่ชุมชนทุ่งครุธรรมดา ๆ เท่านั้น แต่เป็น ภาพเล่าเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึง พุทธวิถี วิถีชีวิตที่มีจิตวิญญาณศรัทธาและเกื้อกูล ผู้คนในชุมชนทุ่งครุ มิว่าจะยากดีมีจนก็ล้วนแต่เป็นผู้มีจิตใจเมตตาทาน

บทความภาพของชุมชน (Community Photo Essays) จัดโดยนักศึกษา “ครู” ศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ นักศึกษาผู้ประกอบการสังคม ศิลปศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ ผ่านกิจกรรมถ่ายภาพพร้อมเลือกเฟ้นภาพสื่อสารเรื่องราว อันมีหัวใจเพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างสัมผัส ถึง“อารมณ์” หรือ Emotion เพื่อบอกกับคนดูภาพ ให้มีผลการสื่อสารที่จับใจ บรรลุเป้าหมาย ร้อยใจทุ่งครุ…สู่ศูนย์เด็กชุมชน ศรัทธาและเกื้อกูล อันเป็นภาพแท้จริงของชุมชน ผ่านการออกแบบ การจัดเรียงภาพแสดงเป็นนิทรรศการ บทความภาพของชุมชน Photo Essays ทุกภาพร้อยเรียงกันอย่างลงตัว อย่างจับใจคนดู เสมือนการได้อ่านเรื่องเขียนหรือเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องที่มีบทนำ ใจความ และบทสรุป ด้านดีอันจริงแท้ของคนทุ่งครุ


นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมหลากหลาย ที่นำมาจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน 2560 ที่ผ่านมา อาทิ การออกร้านจำหน่ายและแจกฟรี อาหารพื้นบ้าน ขนมพื้นถิ่น เลือกเฟ้น อาหารดี จากฝีมือชาวบ้าน มาภูมิใจนำเสนอ ทั้ง ขนมจีน หอยทอด ขนมปังสังขยา น้ำสมุนไพร ฯลฯ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์เล็ก ๆ ณ ลานกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งครุ

มีการแสดงดนตรีสาธารณะโดยนักศึกษาทั้งสองหลักสูตร ของสถาบันอาศรมศิลป์ ให้เป็นกิจกรรมบันเทิงสร้างสรรค์ เชื่อมร้อยผู้คนในชุมชน ทั้ง เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ในชุมชนได้มาพบปะและร่วมกันทำกิจกรรมอย่างผ่อนคลาย

อีกทั้งมีการออกร้านโชว์สินค้าประดิษฐ์ งานปั้นดินไทย จากวัสดุผสม หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่คนในชุมผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เลี้ยงชีพ แต่งานนี้ ร่วมใจนำมาจัดแสดงและสาธิตให้ได้ทดลองทำ ทำให้เราพบว่างานปั้นสิ่งประดิษฐ์ สามารถเป็นกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กเล็กได้เป็นอย่างดี

สำหรับ เมนูอาหาร ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวาน ที่เป็นของดีของชุมชนล้วนเป็นอาหารที่มีโภชนาการดีให้กับเด็กเล็ก
ได้เช่นกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนคู่ชุมชน

เพียงมองให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริง สร้างพื้นที่และโอกาสอย่างเป็นสาธารณะ มองให้เห็นถึงการต่อยอดจนกลายเป็น สินค้า อาหาร งานประดิษฐ์ สร้างรายได้เพื่อส่วนรวม ก่อเริ่มให้เป็นชุมชน Start Up จากภูมิถิ่น – ภูมิปัญญา สินค้า อาหาร ที่สามารถออกจำหน่ายเพื่อเกิดรายได้ที่แตกต่าง
โดยนำรายได้หรือกำไรสะสมนั้นกลับมาช่วยกันพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เพื่อการพัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ของเด็กๆ ร่วมไปถึงด้านอาหาร สุขภาพพลานามัยและการปรับปรุงพื้นที่ทางกายภาพ สำหรับศูนย์เด็กเล็กได้อย่างประสบความสำเร็จในอนาคต

สถาบันอาศรมศิลป์ ได้ร่วมผสานความถนัดของคนในชุมชน
ไปพร้อมกับบ่มเพาะนักศึกษาทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ นักศึกษา ครู ศึกษาศาสตร์ , สถาปนิก สถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ผู้ประกอบการสังคม ศิลปศาสตร์ ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำงานจริง ผ่านกิจกรรมกระบวนการหลากหลาย โดยมีความ มุ่งหวังเพื่อการร่วมพัฒนาชุมชนทุ่งครุ ให้ผลสำเร็จต่าง ๆ ส่งตรงไปยัง เด็กเล็ก ศูนย์เด็กเล็กวัดทุ่งครุ ที่เปรียบได้ว่าเป็น แหล่งเรียนรู้แรกของชีวิตเด็กในชุมชน ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความปรารถนาดี ร้อยใจทุ่งครุ สู่ศูนย์เด็กชุมชน ด้วยศรัทธาและเกื้อกูล

Share on Facebook48Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page