Blog

บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด ชวนคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเรา

:::: ชวนคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเรา ::::

บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด กำลังมองหาสมาชิก ที่เป็นสถาปนิกรุ่นใหม่เต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์และความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ เพื่อมาร่วมทีมกับพวกเรา

ในตำแหน่ง :

• ผู้จัดการโครงการ(Project manager) 2 ตำแหน่ง

• สถาปนิกโครงการ(Project Architect) 2 ตำแหน่ง

• ผู้จัดการผ่ายงานก่อสร้าง(Construction Manager) 1 ตำแหน่ง

• สถาปนิก (Junior Architect) 3 ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ ( Project manager )

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ทำหน้าที่บริหารจัดการ ประสานงานและควบคุมคุณภาพโครงการ

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน สถาปัตยกรรม

• มีประสบการณ์ในการบริหารโครงกลางทางสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย ทั้งงานอาคารราชการ อาคารพานิชยกรรม อาคารสาธารณะขนาดกลางและขนาดใหญ่

• มีทักษะในการบริหารจัดการ และการประสานงาน มีความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี

• ชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความกระตือรือร้นที่จะสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่ดีมีคุณค่าสถาปนิกโครงการ ( Project architect )
2 ตำแหน่ง

 

ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป หรือ ผู้ที่ประสบการณ์ไม่ ถึง 5 ปี แต่สามารถรับผิดชอบนี้ได้ ทำหน้าที่ ออกแบบสถาปัตยกรรมและควบคุมคุณภาพแบบ

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน สถาปัตยกรรม

• มีประสบการณ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย ทั้งงานอาคารราชการ อาคารพานิชยกรรม อาคารสาธารณะขนาดกลางและขนาดใหญ่

•มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเอง กระตือรือร้น อยากสร้างสิ่งใหม่ๆ มีความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี

มีทักษะการออกแบบและเชื่อมั่นว่าการออกแบบที่ดีนั้นสามารถส่งเสริมให้ผู้ใช้อาคารผู้เกี่ยวข้องสามารถมีชีวิตที่ดีและเสริมสร้างให้สังคมดีขึ้นได้

 ผู้จัดการผ่ายงานก่อสร้าง(Construction Manager)

1 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป หรือ ผู้ที่ประสบการณ์ไม่ ถึง 5 ปี แต่สามารถรับผิดชอบนี้ได้ ทำหน้าที่ ตรวจคุณภาพแบบก่อสร้าง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประชุม ติดตามและควบคุมคุณภาพงานออกแบบสถาปัตยกรรมในระหว่างก่อสร้าง

•จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน สถาปัตยกรรม หรือ วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

•มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างที่หลากหลาย ทั้งงานอาคารราชการ อาคารพานิชยกรรม อาคารสาธารณะขนาดกลางและขนาดใหญ่

มีประสบการณ์ในการทำประมาณราคาค่าก่อสร้าง

•มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นระบบ มีทักษะในการบริหารจัดการ

•ชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเอง กระตือรือร้น อยากสร้างสิ่งใหม่ๆ มีความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดีส่งประวัติและผลงานมาที่

e-mail: pom@arsomsilp.in.th

ที่อยู่: บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด 397 ซ.อนามัยงามเจริญ 25 ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์:  02-490 4748 ต่อ 133 โทรสาร: 02-490-4742

 

Share on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page