Blog

เชิญชวนเที่ยวงาน “รฦกธนบุรี 250+” ครั้งที่ 6 : ถอยหลังเข้าคลอง ย้อนมองธนบุรี


สถาปนิกชุมชน อาศรมศิลป์ ขอเชิญเที่ยวสนุก ได้ความรู้
วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 23-24 กันยายน 2560 ณ วัดหนังราชชวรวิหาร กรุงเทพ ฯ

ชวนกันมาย้อนมองทวนคิด เพื่อที่จะพายเรือลำน้อยที่ชื่อว่า “ธนบุรี” ออกไปสู่แม่น้ำสายใหญ่ในอนาคตได้อย่างมั่นคงควบคู่ไปกับการ ค้นหาวิถีการรักษามรดกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และรากเหง้าของพวกเราชาวธนบุรีให้คงอยู่ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
.
กิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย เช่น
▪สัญจรมองสายน้ำ “บางหลวงถึงบางนางนอง”
▪เสวนา “มองฝั่งธนฯ ฅน คู คลอง”
▪บางนางนอง “ร้องเพลงเรือ”
▪สนุกสนานกับกีฬาลูกผู้ชายชาวน้ำ “มวยตับจาก”
▪ชม ชิม ช๊อป “อาหารการกิน ถิ่นชาวคลอง”
▪ชมดนตรีสองฝั่งฝันจาก คุณ Pex Bluesky และวงดนตรีวงเจริญกรุง

ตั้งแต่เมื่อไร … ที่สำนวน “ถอยหลังเข้าคลอง” ถูกใช้ในความหมายเชิงลบของอาการถดถอย ย้อนกลับไปหาวิถีทางเดิมๆที่ล้าหลังไม่ทันสมัย ทั้งที่โดยแท้จริง สำนวน “ถอยหลังเข้าคลอง” นั้น โบราณใช้เมื่อนำเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือขนาดเล็ก ออกจากคลองเล็กๆ สู่แม่น้ำใหญ่ ซึ่งอาจจะมีคลื่นลมแรงจากสภาพดินฟ้าอากาศหรือจากเรือขนาดใหญ่ที่ทำให้เกิดฟองคลื่นลูกโตๆ ที่อาจจะกระทบเรือขนาดเล็กให้ได้รับอันตราย คนใช้เรือเล็กจึงตัดสินใจถอยหลังเรือเข้าคลองเพื่อความปลอดภัย ในความหมายที่ว่าเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ข้างหน้าดูจะเป็นอันตรายควรหันกลับไปทบทวนหรือตั้งต้นให้รอบคอบก่อน

และตั้งแต่เมื่อไร … ที่ผู้คนเริ่มคุ้นเคยและให้ความสำคัญกับการคมนาคมสัญจรทางบก หันหลังให้กับวิถีของสายน้ำและลำคลอง จนหลงลืมไปว่าครั้งหนึ่งกรุงธนบุรี และบางกอก เคยเป็นเมืองแห่งสายน้ำจนเป็นที่ร่ำลือกันในนาม “เวนิสตะวันออก”  จินตนาการต่อสายน้ำและลำคลองเปลี่ยนไปจนความหมายของสำนวน “ถอยหลังเข้าคลอง” เปลี่ยนแปลง

โดยแท้จริงแล้ว สายน้ำลำคลอง เปรียบเสมือนสายเลือดที่โยงใยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิต  หล่อหลอมเป็นประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา รวมถึงโลกทัศน์ ชีวทัศน์ ที่สุภาพ อ่อนน้อม เป็นหนึ่งเดียวกับวิถีแห่งธรรมชาติต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่สมัยชุมชนริมน้ำบางกอก สู่เมืองทณบุรีศรีมหาสมุทร กระทั่งกลายเป็นกรุงธนบุรี ราชธานีใหม่หลังเสียกรุงศรีอยุธยา และแม้วันนี้ธนบุรีจะไม่ได้เป็นศูนย์กลางการปกครองเช่นอดีต แต่ชีวิต ผู้คน ที่อาศัยอยู่บนผืนดินนี้ยังคงดำเนินต่อมา และจะยังสืบเนื่องต่อไปในอนาคต


เนื่องด้วยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรุงธนบุรี จะมีอายุครบรอบ ๒๕๐ ปี และก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ทั้งของผู้คน ชุมชน สายน้ำ และเมือง มาจนถึงปัจจุบัน และกำลังจะก้าวผ่านไปสู่คลื่นลมอันรุนแรงของความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งขึ้นไป เราจึงอยากชักชวนให้ทุกคน มาร่วมกัน “ถอยหลังเข้าคลอง” ในความหมายดั้งเดิม คือการหันกลับไปทบทวนถึงความเป็นมาและเป็นไป ของ “วิถีชาวน้ำ ชาวคลอง” ของธนบุรี เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน “ราก” ที่แท้จริงของตัวตนแห่งเรา ไปพร้อม ๆ กับการอ่าน “ทิศทางคลื่นลม” ของแม่น้ำสายใหญ่แห่งวิถีการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อการย้อนอดีตกลับไปสู่วันวานที่ไม่อาจหวนคืน เฉกเช่นความหมายของสำนวน “ถอยหลังเข้าคลอง” ในปัจจุบัน แต่เป็นการหยุดตั้งสติ เพื่อที่จะพายเรือลำน้อยที่ชื่อว่า “ธนบุรี” นี้ ออกไปสู่แม่น้ำสายใหญ่ในอนาคตได้อย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการค้นหาวิถีการรักษามรดกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และรากเหง้าของพวกเราชาวธนบุรี ให้คงอยู่ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืน


 

 


หมายเหตุ

*กิจกรรมล่องเรือสัญจร : บางหลวงถึงบางนางนอง มีค่าใช้จ่าย ๓๐๐ บาท/ท่าน ติดตามรายละเอียดในเฟสบุ๊ค ชมรมสยามทัศน์ หรือติดต่อคุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต ปฏิคมชมรมฯ ๐๘๑-๕๖๑๒๘๗๗

ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานได้ที่

รฦกธนบุรี 250+

ชมรมสยามทัศน์

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page