สตูดิโอ สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม (ไม้ไผ่)

สตูดิโอ สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม (ไม้ไผ่)

สถาบันอาศรมศิลป์  มีมาตรฐานทางวิชาชีพเป็นพื้นฐานในการออกแบบหลักสูตรเป็นการเรียนในหลักสูตรที่มีลักษณะพิเศษ คือ เรียนในสตูดิโอ (studio) บนงานออกแบบจริงบริบทจริงโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกงานตามความสนใจ เรียนรู้กับ 4 สตูดิโอ  ประกอบด้วย สตูดิโอ ออกแบบสถาปัตยกรรม (ถอดรหัส)  สตูดิโอ สถาปนิกชุมชน  สตูดิโอ อนุรักษ์สถาปัตยกรรม และ สตูดิโอ สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม (ไม้ไผ่)  อีกทั้งยังทำงานร่วมกับสำนักงานสถาปนิกอาชีพ บริษัท สถาปนิกเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด  ที่ดำเนินงานเป็นอิสระแต่ทำความตกลงร่วมมือกันในลักษณะภาคีการเรียนรู้ร่วมกัน
การเรียนรู้บนฐานการจริงนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติบนงานออกแบบในสภาพแวดล้อมจริง

 

สถาปัตย์อาศรมศิลป์ เรียนรู้อย่างเปิดกว้าง สหวิชาชีพ
เปิดโอกาสทุกการเรียนรู้และความสนใจร่วมกับสถาปนิกมืออาชีพ
สัมผัสการทำงานจริง แลกเปลี่ยนเพื่อความก้าวหน้าและท้าทายทางความคิด
ฝึกฝนตนเอง ด้วยการลงมือทำงานจริง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพ

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page