Blog

นักศึกษาผู้ประกอบการฯ สำรวจคุณค่า ค้นหาชุมชน

 

..เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน หากอยากเป็นผู้ประกอบการสังคม จะละเลยชุมชนได้อย่างไร  ต้องไปดู ไปเห็น ไปสัมผัส ไปให้ถึงคุณค่าของชุมชนเสียก่อน เมื่อเห็น เมื่อรู้ เมื่อเข้าใจ เมื่อสัมผัสได้อย่างลึกซึ้ง  จึงจะเข้าถึงการเป็นผู้นำประกอบการสังคมได้..


พาหัวใจพร้อมเรียนรู้ออกไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านอย่างใกล้ชิดและอบอุ่น แบบ “ต้องไปให้รู้ ต้องดูให้เห็น” ประสบการณ์บทที่ 1 ของการออกจากพื้นที่ปลอดภัย (comfort zone) ทำอย่างไรจะได้ข้อมูลในชุมชน สอดรับกับรูปแบบการเรียนรู้ชาวอาศรมศิลป์  active learning   เอาหัวใจเป็นฐาน สร้างการเรียนรู้ด้วยใจ  รับประสบการณ์ใหม่ด้วยสองมือทำจริง

บรรยากาศของการเรียนรู้ด้วยการลงพื้นที่

“เอาไงเอากัน” ถึงใจจะสั่นแต่สองขาก็ปั่นไม่ยอมถอย  เข้าบ้านโน้น ออกบ้านนี้ ได้รับทางไมตรีและหลากหลายประสบการณ์ของชาวบ้าน ข้อมูลดีๆอยู่ที่ความจริงใจและรอยยิ้มนี่เอง เจอทั้งขุมทรัพย์แห่งความรู้ คุณครูผู้เชี่ยวชาญการอาชีพ กลุ่มผู้สูงวัยและรู้โรคภัยของวัยชรา แหล่งข้าวปลาอาหาร  และบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจ

ลงมือเรียน สัมผัสจริง รู้จริง ในวิชาที่หลากหลาย 

นักศึกษาได้เรียนรู้ในชุดวิชาที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง ทั้ง วิชาปัญหาชุมชนไทยกับการพัฒนา ธรรมชาติศึกษาการเปลี่ยนแปลงและธำรงรักษา และ แผนแม่บทและการสำรวจชุมชน ซึ่งทีมคณาจารย์ได้เรียงร้อยเชื่อมโยงการเรียนรู้ออกมาเป็นกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมแผนที่คนดี และกิจกรรมแผนที่ชุมชน/กายภาพ  ส่งผลให้การเข้าสัมผัสชุมชนเพียงระยะเวลา 2-3 วัน  เกิดการเรียนรู้มากมายทั้ง สมอง กาย ใจ ด้วยการมอบหมายภารกิจให้เข้าชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุด ทั้งด้านกายภาพ และข้อมูลของชาวบ้านวิถีชีวิตของชุมชน  นักศึกษาได้รับการฝึกการทำงานเป็นทีม ช่วยกันสกัดข้อมูล กลั่นเป็นแผนที่ชุมชน  ที่บอกหลากหลายข้อมูลให้ผู้เรียนรู้จากชุมชนทุกแง่งามและความต้องการการช่วยเหลือ


โดยในวันสุดท้าย ให้นักศึกษาออกแบบกิจกรรมวางแผนการทำงานร่วมกันจัดเวทีนิทรรศการ “แผนที่คนดี” เชิญชาวบ้านที่ร่วมพูดคุยให้ข้อมูลมาร่วมชมผลงาน และฟังการนำเสนอข้อมูล ซึ่งมีพี่ป้าน้าอามาร่วมงาน ไม่เว้นแม้แต่ “ลุงเนตร ” ซึ่งเดินไม่ได้ แต่ก็เต็มใจมาร่วมกิจกรรมด้วยบริการ รับ-ส่ง ของนักศึกษา แสดงไมตรีตอกย้ำการเปิดรับของชาวบ้านในชุมชนอย่างน่าประทับใจ


สร้างคน สร้างงาน สร้างความเบิกบาน และความกล้าหาญ
..ปฐมบทของผู้ประกอบการสังคมปี 1 ประสบการณ์เข้าหาชุมชน

..เริงรื่นแช่มชื่นบาน                      เรียนรู้งานผ่านลงมือ
ด้วยใจใฝ่ฝึกปรือ                        ซื่อสดใสได้ไมตรี
สำรวจตรวจเที่ยวท่อง                ในท้องนาและท้องที่
คุณค่าของคนดี                          หลากมากมีศรีชุมชน..


เขียนโดย : ดรุณี ขอเจริญ  นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม
กิจกรรม : การเรียนรู้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม
ลงชุมชนชาวบ้านหมู่ 1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
วันที่ 15 – 17  กันยายน พ.ศ. 2560
.

ขอบคุณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี
ฐานการเรียนรู้ใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page