อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สัปปายะ สภาสถาน

  • Parliament

อาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ “สัปปายะ  สภาสถาน” พร้อมอาคารประกอบ ในปี ๒๕๕๒ จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 

แบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 

 

 Video นำเสนอ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 

 

 

Share on Facebook461Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page