โครงการ Hospice (ศูนย์ดูแลเพื่อผู้ป่วยระยะท้าย )

  • ArchPort-Hospice

โครงการ Hospice อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นโครงการที่ทางสถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับเจ้าของที่ดิน คือคุณหญิงจำนงศรี (รัตนิน) หาญเจนลักษณ์ หาแนวทางแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทางด้านสุขภาพเพื่อเข้ามาดูแลโครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพื่อให้เกิดคุณภาพ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีแนวคิดจะพัฒนาโครงการให้ครบวงจรใน ๓ ส่วน คือ

๑) ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

๒) ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร

๓) ศูนย์วิจัยองค์ความรู้ในเรื่องนี้ ให้เกิดขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Share on Facebook7Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page