ชุมชนริมน้ำจันทบูร-โครงการกิจการสังคมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์

 • Port_Luangraj (5)
 • Port_Luangraj (6)
 • Port_Luangraj (7)
 • Port_Luangraj (8)
 • Port_Chanthaboon
 • Port_Luangraj (3)
 • Port_Luangraj (4)
 • logo_@2×1
 • Port_Luangraj (1)
 • Port_Luangraj (2)
 • logoluang_ASweb
 • baanluangraj (4)
 • baanluangraj (5)
 • baanluangraj (6)
 • baanluangraj (7)
 • baanluangraj (9)
 • baanluangraj (10)
 • baanluangraj (11)
 • baanluangraj (14)
 • baanluangraj (15)
 • baanluangraj (1)

ชมรมพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูรได้ร่วมกับ บริษัทร่วมทุน รักษ์ดี จำกัด โดยสถาบันอาศรมศิลป์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร (์Non-Profit Organization) ก่อตั้ง บริษัทจันทบูรรักษ์ดี จำกัด ขึ้นเพื่อเป็นโครงการตัวอย่างของการอนุรักษ์ อย่างมีส่วนร่วมด้วยแนวคิดธุรกิจสังคม (Social Enterprise) เริ่มจากการเปิดระดมทุนจากชาวชุมชน ชาวจันทบุรี และบุคคลทั่วไปที่มีเจตนารมณ์ร่วมกัน เพื่อปรับปรุงบ้านขุนอนุสรณสมบัติและบ้านหลวงราชไมตรี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนและที่พักในรูปแบบบ้านพักประวัติศาสตร์ (Historical Inn) ด้วยงบประมาณ 8.8 ล้านบาท โดยรายได้บางส่วนจากการดำเนินการจะถูกนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนในระยะยาวต่อไป (ติดตามรายละเอียดโครงการได้ในเอกสารด้านล่าง)

เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม

โครงการกิจการสังคมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์

เอกสารอธิบายโครงการ (เพิ่มเติม)

ใบแสดงเจตจำนงร่วมทุนโครงการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โครงการฟื้นฟูชุมชนริมน้ำจันทบูร

รายการฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ ตอน บ้านหลวงราชไมตรี ชุมชนริมน้ำจันทบูร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์บ้านหลวงราชไมตรี

Facebook บ้านหลวงราชไมตรี

Facebook ร่วมทุนรักษ์ดี

ชมภาพห้องพักเพิ่มเติม

 

Share on Facebook69Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page