Blog

OPEN HOUSE เปิดบ้าน สถาปัตย์’ อาศรมศิลป์ 2561

สมัครออนไลน์

สถาปัตย์อาศรมศิลป์
กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการออกแบบร่วมกับสถาปนิกมืออาชีพ

สถาปัตย์อาศรมศิลป์ เปิดโอกาสทุกการเรียนรู้และความสนใจ สัมผัสการทำงานจริง
ท้าทายความคิด ความสามารถ ฝึกฝนตนเอง ด้วยการลงมือทำ
แลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกับสถาปนิกมืออาชีพ ค้นพบความงาม ความจริง
ความคิดสร้างสรรค์ ท่ามกลางธรรมชาติที่เอื้อต่อการเรียนรู้

•รายละเอียดกิจกรรม
ทำความรู้จักอาชีพสถาปนิก เรียนรู้ขั้นตอน วิธีการทำงาน และลักษณะงานในวิชาชีพ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกอาชีพในอนาคต
ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนๆ พูดคุยกับพี่ๆ สถาปนิก
แนะนำวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบอาศรมศิลป์ ที่เน้นการเรียนรู้จากการลงมือทำจริง
แนะนำสำนักงานอาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการเรียนการสอนวิชาชีพสถาปนิกที่สถาบันอาศรมศิลป์
ประกอบด้วย 4 สตูดิโอหลัก สตูดิโอออกแบบสถาปัตยกรรม สตูดิโอสถาปนิกชุมชน สตูดิโออนุรักษ์สถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม ชมนิทรรศการผลงานออกแบบของสำนักงาน

วัน-เวลา: พุธ-พฤหัส 11-12 ตุลาคม 2560 กิจกรรมต่อเนื่องทั้งสองวัน เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30-9.00 น. กิจกรรมวันสุดท้ายจะสิ้นสุดเวลา 16.00-17.00 น.

สถานที่: สถาบันอาศรมศิลป์

•สิ่งที่ต้องเตรียมมา: ช้อน-ส้อม แก้วน้ำ ถุงนอน และของใช้ส่วนตัว

หมายเหตุ
* รับสมัครเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (กำลังจะขึ้น ม.5-6 ในปีการศึกษา 2560) หรือสูงกว่าเท่านั้น
** สายด่วน HOT LINE OPENHOUSE 61
02-490-4748 ต่อ 155
090-262-3819

ขั้นตอนการสมัคร

ค่าสมัคร: 1,000 บาท
(กิจกรรม 2 วัน 1 คืน รวมค่าที่พัก อาหารและอาหารว่าง)

1. สมัครออนไลน์

หรือส่งใบสมัครมา ที่ email: admin_arch@arsomsilp.ac.th

2. โอนค่าสมัครได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ
สาขาถนนประชาอุทิศราษฎร์บูรณะ
ชื่อบัญชี สถาบันอาศรมศิลป์ เลขที่ 235-078- 572-7

3. ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจน
ส่งมาที่  admin_arch@arsomsilp.ac.th

• หมดเขตรับสมัคร
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560

•กิจกรรมเปิดบ้าน สถาปัตย์ อาศรมศิลป์ ครั้งที่ผ่านๆมา
OPENHOUSE 2560

OPENHOUSE 2559

OPENHOUSE 2558
OPENHOUSE 2557

Share on Facebook11Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page