อาศรมศิลป์สัญจร อัศจรรย์โมร็อคโค

(ปิดรับสมัครแล้ว)


CASABLANCA – RABAT –  VOLUBILIS – CHEFCHAOUENERFOUD-FES-SAHARA

วันเดินทาง 18  – 27  พฤศจิกายน 2560 ( 10 วัน 7 คืน)
อัตราค่าบริการท่านละ 93,500 บาท

ท่องอาณาจักรพายัพอัฟริกา โมร็อคโค ดินแดนแห่งกลิ่นอายของทวีปยุโรป  ที่จะทำให้ผู้มาเยือนรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกถึงความเป็นโลกโพ้นตะวันออกที่มีชีวิตชีวา สัมผัส 10 เมือง  ที่
เต็มไปด้วยความหลากหลายของภูมิประเทศ ธรรมชาติ ชาติพันธุ์ ปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมแห่งวิถีชีวิต  ผู้คนในสังคมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่น โลดเต้น อยู่บนผืนแผ่นดินหลากสีสัน
ณ ผืนแผ่นดินเล็ก ๆ แคบ ๆ ชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ สุดขอบทวีปอัฟริกาล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแอตแลนติค ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เทือกเขาแอตลาส
และทะเลทรายซาฮาราแห่งนี้ เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ กองทัพม้าที่เกรียงไกร ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายละเอียดอ่อนล้ำค่า
จนทำให้คำว่า “แขกมัวร์” หรือ “โมร็อกโค” เป็นทั้งคำที่น่า “ถวิลหา” และน่า “ประหวั่นพรั่นพรึง” ของชาวตะวันตกเสมอมา

นำท่านท่องเที่ยวโดย คุณวิว ดีรัตนา (วิว)
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒธรรม สถาบันอาศรมศิลป์

สนใจร่วมเดินทาง ติดต่อ  คุณภาณุมาศ (โท) โทร 081-915-8815
คุณลัดดา (หลี) โทร 081-441-1235

FACEBOOK อาศรมศิลป์สัญจร

 โปรแกรมการท่องเที่ยวโมร็อคโค 10 วัน
โปรแกรมการเดินทางบางส่วนของ 4 วันแรก :

 • นำชมสุเหร่ากษัตริย์อัสซันที่ 2 สุเหร่าที่ใหญ่ที่สุดในอัฟริกา “ประภาคารอสลาม” (The Lighthouse of Islam) ศาสนาสถานที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนผืนน้ำของน้ำทะเลในมหาสมุทรแอตแลนติค ตามคติความเชื่อ ที่ว่า “พระผู้เป็นเจ้าทรงรังสรรค์สรรพสิ่งจากน้ำ” รอบเมืองเต็มไปด้วยผลงานอันประณีตวิจิตรบรรจง ไปด้วย “ศาสนาสถาปัตยกรรมศิลป์” ครบทุกแขนง ดั่งพรรณนาที่ว่า โมร็อคโค แบบอย่างของงานออกแบบทางประณีตศิลป์
 • ชมเมือง “ราบัท” RABAT อาณาบริเวณแห่งฐานที่ตั้งอดีตเมืองหลวงเก่าแห่งราชอาณาจักร  “โมร็อคโค” หลังการหลุดพ้นจากการเป็น “รัฐในอารักขา”
  – ชมป้อม “อูดายาส์” (Oudayas Kasbah) ตั้งตระหง่านอยู่บนหน้าผาชายฝั่ง  ล้อมรอบไปด้วยกำแพงสูงใหญ่ ความยิ่งใหญ่ของค่ายคูประตูหอรบในอดีต
 • เดินเท้าเข้าชม เมืองโรมันโบราณ “โวลูบิลิส” (Volubilis) ชมวิวของเมือง “มูเลย์ ไอคริส” (Moulay Idriss) เมืองศาสนาจักร ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด เมืองเล็ก ๆ บนยอดเขา สร้างโดยพระนัดดาขององค์ศาสดามะฮัมหมัด
 • เดินทางขึ้นเหนือ เข้าสู่ดินแดน “แผ่นดินตอนในชายฝั่งทะเล เมดิเตอร์เรเนียน มุ่งหน้าเข้าเมือง “เซฟชาเวน” (Chefchaouen)
 • พักแรมกันที่ยอดเนินเหนือเมือง ดินแดนแห่ง เมืองสีฟ้าขาวในหุบเขาสีมะกอก “ริฟ” (The Rif) เมืองที่มีบรรยากาศคล้ายคลึงกับยุโรปตั้งอยู่ทางตอนใต้ คนละชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
 • สัมผัสเมืองโบราณทางตอนใต้ “เมคเนส” (Meknes) ที่สร้างในสมัยสุลต่าน “มูเลย์ อิสมาอิล” ยุคสมัยที่รุ่งเรืองสูงสุดอีกยุคหนึ่ง
 • เข้าชมโบราณสถานที่เข้มแข็งดุดันแต่แฝงไปด้วยความงดงามอ่อนช้อยในทางศิลปะที่กลายเป็นรากฐานทางเอกลักษณ์ศิลปะ-สถาปัตย์และศาสนศิลป์มาจนถึงปัจจุบัน
 • ชม สวนป่าสนซีคาร์ ก๊อกโอ๊ค (Cork Oak) และพืชพรรณไม้ที่หลากหลายบนเทือกเขาสูง ค่อนข้างเขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ ระหว่างการเดินทางที่ไต่ระดับสู่เทือกเขา “แอตลาสตอนกลาง” (Middle Atlas)
 • ชมหมู่บ้าน “แมร์ซูก้า” (Merzouuga) พื้นที่ใกล้กับบริเวณสันทราย “เออร์กเชบบี” (Erg Chebbi Dunes)
 • เดินทางเข้าสู่เมือง “เออร์ฟอยด์” (Erfoud) แห่งทะเลทราย “ซาฮารา” ดูพระอาทิตย์ทอแสงยามเช้าตรู่  นำขี่อูฐสู่เนินทรายของเมือง ศูนย์กลางกองคาราวานอูฐ และชุมชนคนผ่านทางที่มีมาตั้งแต่โบราณ
 • เดินทางสู่ หุบเขา “ดาแดส” (Dades Valley)  สัมผัสความงามของทิวทัศน์พื้นที่อุดมชุ่มชื้น หรือ “โอเอซิส” (Oasis)  ที่รับน้ำมาจากการละลายของหิมะบนยอดเขาแอตลาส
 • เรียบเลาะเส้นทางที่ขนานนามว่า “เส้นทางสายปราสาทดินพันหลัง” (Route of a thousand Kasbahs) ชมไร่ ปาล์ม อินทผาลัม ไร่กุหลาบ  ที่รายล้อมป้อมปราสาท  (Kasbah – Mud Fortress)
 • ออกเดินทางเข้าผ่านพื้นที่ “โตรกผาโทครา” (Todra Gorge) แทรกซอกหลีบของช่องเขา หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของเทือกเขาแอตลาสส่วนสูงของ โมร็อคโค
 • เข้าชม สัมผัสเมือง “มาราเกช” อดีตเมืองหลวงเก่าอีกแห่งหนึ่ง ที่ได้รับการกล่าวขาน ให้เป็น “ไข่มุกแห่งภาคใต้” “ดาวจรัสแสงเหนือผืนทราย” “เมืองสีชมพู”  หรือแม้แต่ “เมืองโมร็อคโค” (Morocco City) คำที่นักประวัติศาสตร์ลงความเห็นว่ารากแท้มาจากคำว่า “มาราเกช” พื้นที่ดินแดนนี้

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page