ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์

ฐานการเรียนรู้ในวิชาหัตถกรรมการสร้าง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาจะได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้วัสดุธรรมชาติ กระบวนการทดลอง เรียนรู้ และก่อสร้างอาคาร

 

ฐานการเรียนรู้ในแขนงผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม พื้นที่ปฏิบัติการ ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการอย่างเชี่ยวชาญเชิงธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะการประกอบอาชีพหลากหลายโดยเริ่มต้นจากศูนย์ ฐานการเรียนรู้ในแขนงผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม พื้นที่ปฏิบัติการ ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการอย่างเชี่ยวชาญเชิงธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะการประกอบอาชีพหลากหลายโดยเริ่มต้นจากศูนย์   เข้าใจระบบสหกรณ์ มีจิตสำนึกดี และเข้าใจระบบการตอบแทนความดีอย่างสร้างสรรค์

 

http://mechaipattana.ac.th/

https://www.facebook.com/MechaiBambooSchool

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page