จริยศิลป์

จริยศิลป์” หนึ่งในวิชาเพื่อการพัฒนาภาวะด้านในจิตใจและเชิงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่าง สงบ เย็น เป็นประโยชน์ สนามฝึกจิตเพื่อย้อนมองตนเองสำหรับเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ มุ่งหมายให้ผู้เรียนเห็นความเป็นจริงของกายใจในขณะลงมือสร้างงานศิลปะ โดย อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง หัวหน้าชุมชนบ้านช่าง
ศิลปินชั้นครูด้านจิตรกรรมไทย ผู้นำกระบวนการเรียนรู้

พระพุทธเจ้า บอกว่า “มนุษย์นี้ สำคัญอยู่ที่จิต ภาวะจิตนี้สำคัญ จิตต้องฝึกฝนให้กล้าเผชิญ ผลงานนี่จะเป็นตัวฝึกจิต การเรียนไม่ได้ต้องการเรียนเพื่อเอาผลงาน หรือเพียงฝึกทักษะฝีมือวาด หรือให้ได้งานศิลปะอย่างเดียวแต่ต้องการให้มีทักษะในการย้อนมองตนด้วย
อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง หัวหน้าชุมชนบ้านช่าง สถาบันอาศรมศิลป์

ศิลปะไทยสัญจร ครั้งที่ 6 : วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
สื่อประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนออนไลน์

 

 

 

 

Share on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page