Blog

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 1 ตำแหน่งประกาศรับสมัคร  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ประจำสถาบันอาศรมศิลป์

1 ตำแหน่ง (พนักงานประจำ)

คุณสมบัติ   
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  บรรณารักษศาสตร์ หรือ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ความรู้ความสามารถ
– มีทักษะความรู้ด้านโปรแกรมพื้นฐานงานห้องสมุด
– มีทักษะความรู้ในงานระบบ Marc ได้เป็นอย่างดี
– สามารถดูแลระบบฐานข้อมูล การยืม-คืนหนังสือ ต่ออายุการยืม การจัดซื้อหนังสือ ได้เป็นอย่างดี
– เป็นผู้ที่มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี เอื้ออารีอย่างมีไมตรีจิต
– มีความอดทนในการทำงาน
– สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ติดต่อสอบถามการสมัครได้ที่
สถาบันอาศรมศิลป์
399 ซ.อนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม   เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 101150
คุณโชติกา  นิตยนันท์ (เป้) สำนักงานกลาง
E_mail : admin@arsomsilp.ac.th
Tel 02-490-4748-54 , 086-340-2900

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page