Blog

รับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง (ปิดรับสมัครแล้ว)ประกาศรับสมัคร  เจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์ ประจำสถาบันอาศรมศิลป์

1 ตำแหน่ง (พนักงานประจำ)

คุณสมบัติ  
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  บรรณารักษศาสตร์ หรือ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ความรู้ความสามารถ
– มีทักษะความรู้ด้านโปรแกรมพื้นฐานงานห้องสมุด
– มีทักษะความรู้ในงานระบบ Marc ได้เป็นอย่างดี
– สามารถดูแลระบบฐานข้อมูล การยืม-คืนหนังสือ , ต่ออายุการยืม , การจัดซื้อ
หนังสือ ได้เป็นอย่างดี
– เป็นผู้ที่มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี เอื้ออารีอย่างมีไมตรีจิต
– มีความอดทนในการทำงาน
– สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ติดต่อสอบถามการสมัครได้ที่
สถาบันอาศรมศิลป์
399 ซ.อนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม   เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 101150
คุณโชติกา  นิตยนันท์ (เป้) สำนักงานกลาง
E_mail : admin@arsomsilp.ac.th
Tel 02-490-4748-54 , 086-340-2900

Share on Facebook111Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page