ฐานการเรียนรู้

สถาบันอาศรมศิลป์ เป็นชุมชนการเรียนรู้ ที่ใช้การเรียนรู้แบบองค์รวม Holistice Learning ที่เน้นขบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง Work-Based Learning เรียนรู้จากการลงมือทำจริง และ เป็น Professional Learning Community ที่มีการแลกเปลี่ยนรู้กันระหว่างผู้เรียน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงความรู้และคุณค่า ผ่านการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง Deeper Learning จึงเป็นที่มาของการมีฐานการเรียนรู้ที่หลากหลาย และครอบคลุมสาระวิชาและองค์ความรู้ ที่จำเป็นต่อนักศึกษานการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้

 

 

•สตูดิโอสถาปนิกอนุรักษ์

•สตูดิโอถอดรหัส

•ชุมชนบ้านช่าง

•ศูนย์สุขภาพวิถีไทย

•ครุสติสถาน

•โรงเรียนรุ่งอรุณ

•เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี

•ศูนย์การเรียนรู้วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม จ.เชียงใหม่

•ศูนย์การเรียนรู้บ้านเรียนละครมรดกใหม่

•ห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page