ผลงานสถาปัตย์ที่ได้รางวัล

สถาบันอาศรมศิลป์

สถาบันอาศรมศิลป์

สถาบันอาศรมศิลป์ ได้รับรางวัลผลงานออกแบบดีเด่นที่ควรเผยแพร่ ปี ๒๕๕๔ สมาคมนิสิตเก่าสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนรุ่งอรุณ

โรงเรียนรุ่งอรุณ

โรงเรียนรุ่งอรุณ ได้รับรางวัลผลงานออกแบบดีเด่นที่ควรเผยแพร่ ปี ๒๕๔๔ สมาคมนิสิตเก่าสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ?สัปปายะ สภาสถาน?

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ?สัปปายะ สภาสถาน?

อาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ “สัปปายะ  สภาสถาน” พร้อมอาคารประกอบ ในปี ๒๕๕๒ จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   แบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่     Video นำเสนอ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่     

โครงการบ้านเฮือนธรรม จ.เชียงใหม่

โครงการบ้านเฮือนธรรม จ.เชียงใหม่

โครงการบ้านเฮือนธรรม จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมที่ควรเผยแพร่ปี ๒๕๕๓ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลผลงานออกแบบดีเด่นที่ควรเผยแพร่ ปี ๒๕๕๔ สมาคมนิสิตเก่าสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการอาคารสำนักงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

โครงการอาคารสำนักงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

โครงการอาคารสำนักงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งานสถาปัตยกรรมดีเด่นปี ๒๕๕๓ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการสร้าง-ปรับปรุงชุมชนลูกหลานเจ้าคำผง

โครงการสร้าง-ปรับปรุงชุมชนลูกหลานเจ้าคำผง

โครงการสร้าง-ปรับปรุงชุมชนลูกหลานเจ้าคำผง ได้รับรางวัลผลงานออกแบบชุมชนดีเด่น ปี ๒๕๕๓ สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย Link ที่เกี่ยวข้อง :: โครงการบ้านมั่นคง-ชุมชนเจ้าคำผง จ.อุบล

โครงการอาคารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โครงการอาคารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สถาบันอาศรมศิลป์ชนะการประกวดแบบในโครงการอาคารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี ๒๕๕๒