เกียรติประวัติสถาบัน

สถาบันอาศรมศิลป์

สถาบันอาศรมศิลป์

สถาบันอาศรมศิลป์ ได้รับรางวัลผลงานออกแบบดีเด่นที่ควรเผยแพร่ ปี ๒๕๕๔ สมาคมนิสิตเก่าสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนรุ่งอรุณ

โรงเรียนรุ่งอรุณ

โรงเรียนรุ่งอรุณ ได้รับรางวัลผลงานออกแบบดีเด่นที่ควรเผยแพร่ ปี ๒๕๔๔ สมาคมนิสิตเก่าสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ?สัปปายะ สภาสถาน?

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ?สัปปายะ สภาสถาน?

อาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ “สัปปายะ  สภาสถาน” พร้อมอาคารประกอบ ในปี ๒๕๕๒ จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   แบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่     Video นำเสนอ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่     

สถาบันอาศรมศิลป์ ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ?High Ethical Standards and Public Values 2011?

สถาบันอาศรมศิลป์ ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ?High Ethical Standards and Public Values 2011?

  สถาบันอาศรมศิลป์ ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ?High Ethical Standards and Public Values 2011? เพื่อเป็นการเชิดชูองค์กรที่ประกอบวิชาชีพที่มีมาตรฐานทางด้านจริยธรรมและคุณค่าต่อสังคมสูง อันเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ ต่อไป จากสโมสรโรตารี่กรุงเทพเพลินจิต ซึ่งเชิญไปรับรางวัลในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔