อาศรมศิลป์สัญจร

เวทีแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์โดยสถาบันอาศรมศิลป์ :
การเดินทางคู่ขนานของสองเท้าและความคิดที่จะเปิดทัศนคติในเรื่องวิถีความคิด วิถีชีวิตของสังคมที่มีความต่างทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และอารยธรรม
https://www.facebook.com/arsomsilpculturetrips/


รัสเซีย : เรียนรู้ รำลึก 120 ปี
สายสัมพันธ์ สยาม-รัสเซีย

22 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560
สื่อประชาสัมพันธ์
โหมโรง : กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

(ปิดรับสมัครแล้ว)

 โมร็อคโค : อัศจรรย์โมร็อคโค
ราชอาณาจักรพายัพอัฟริกา

18-27 พฤศจิกายน 2560 (10 วัน 7 คืน)
สื่อประชาสัมพันธ์
โปรแกรมการท่องเที่ยวโมร็อคโค

(ปิดรับสมัครแล้ว)

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page