สถาบันอาศรมศิลป์

• มหาวิทยาลัยธรรมชาติ

• มหาวิทยาลัยหลังคาจาก

• มหาวิทยาลัยชุมชน

สถาบันอาศรมศิลป์ อาคารเรือนหมู่แยกเป็นเรือน 6 เรือนเพื่อเปิดรับธรรมชาติโดยรอบ
และเชื่อมระหว่างเรือนด้วยชาน  ระเบียง ที่โอบล้อมพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ตรงกลางซึ่งมีมากกว่า50 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมด  ที่นี่คือชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือที่ใครๆ เรียกว่า มหาวิทยาลัยธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยหลังคาจาก  ตระหนักคุณค่าในความสัมพันธ์ของธรรมชาติ

“หากต้องการให้ผู้อาศัยผูกพันกับสิ่งใดก็ต้องสร้างสถาปัตยกรรมที่เปิดโอกาสให้สัมผัส กับสิ่งนั้นมาก ๆ หากต้องการให้ผูกพันกับธรรมชาติก็ต้องให้สัมผัสกับธรรมชาติให้มากที่สุด”

 

“เรามิได้ต้องการให้สถาปัตยกรรมทำหน้าที่เพียงแค่อาคาร แต่เราอยากจะให้สถาปัตยกรรมได้ทำหน้าที่ส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และสร้างสำนึกของคนไปพร้อม ๆ กัน”

 

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page