Blog

โหมโรง : อาศรมศิลป์สัญจร เรียนรู้ รำลึก 120 ปี สายสัมพันธ์ สยาม-รัสเซีย


กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนเดินทางไปประเทศรัสเซีย “เรียนรู้ รำลึก 120 ปี สายสัมพันธ์ สยาม-รัสเซีย” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ วังจักรพงษ์ มีวัตถุประสงค์ คือหนึ่ง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเดินทางทุกท่านได้ทำความรู้จักกัน  คุ้นเคยกันก่อนออกเดินทาง

สองได้มารับฟังเรื่องราว เกริ่นนำจากผู้มีความรู้ จะได้เห็นภาพ เกิดความเข้าใจ มองเห็นรัสเซียอย่างลึกซึ้งหลายมิติมากขึ้น และสาม ได้รับทราบข้อมูลพื้นฐาน  ที่พัก อาหาร การเดินทาง และการจัดการด้านการเดินทางแบบหมู่คณะ

 

 

 

“…การเดินทางท่องเที่ยวคือการเรียนรู้ ทำให้เราเข้าใจโลก เข้าใจผู้อื่น  การเรียนรู้เข้าใจผู้อื่นทำให้เรามองเห็นและเข้าใจตัวเราเองชัดเจนขึ้น โลกที่วุ่นวายอยู่ในทุกวันนี้ ก็เพราะเราไม่เข้าใจวิถีวัฒธรรมของกันและกัน ผมเชื่อในเรื่องของการเดินทางว่าการเห็นมากย่อมเข้าใจมาก เป็นการสั่งสมประสบการณ์ อาศรมศิลป์จึงเห็นว่าประโยชน์ของการท่องเที่ยวมิใช่เฉพาะเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่เป็นการจัดพื้นที่ โอกาสของการเรียนรู้ ต้องขอขอบคุณทุกคนต่อความไว้วางใจและความเชื่อใจที่มีให้ต่อสถาบันอาศรมศิลป์ เพราะเป็นการจัดกิจกรรมประเภทนี้เป็นครั้งแรกของสถาบัน แน่นอนการจัดกิจกรรมในต่างประเทศ อาจมีอุปสรรคเกิดขึ้นบ้าง เพราะการมีวิถีความคิดและวัฒนธรรมการทำงานที่ต่างกัน แต่เราจะทำให้เต็มที่ วันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมโหมโรงก่อนการเดินทาง อยากให้ทุกท่านได้รู้จักเป็นเพื่อนกัน เพราะการไปเที่ยวแบบไปกับเพื่อนย่อมได้อรรถรสมากกว่า…”

ธีรกุล นิยม รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ กล่าวเปิดกิจกรรม

 

ทำไมต้องไปรัสเซีย

มีเหตุผลหลายอย่างทั้งความยิ่งใหญ่ของประเทศรัสเซีย ด้วยความเป็นประเทศมหาอำนาจ ในโลกปัจจุบัน อีกทั้งรัสซียก็มีการสั่งสมวัฒนธรรมอันยาวนาน ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ประเพณี วัฒนธรรมอันสวยงามอันสะท้อนอย่างหนึ่ง ได้จากสถาปัตยกรรมตามสถานที่ต่างๆ

และความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับรัสเซีย ซึ่งครบรอบ 120 ปี ในปี้นี้ (2560) ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดพิเศษระหว่างราชวงศ์โรมานอฟของรัสเซัย และราชวงศ์จักรีของไทย โดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่ 5 การเสด็จเยือนไทยของพระเจ้าซานิโคลัสที่ 2 ในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารและการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 นั้น กล่าวได้ว่า มีส่วนสำคัญในการช่วยรักษาเอกราชของประเทศไทยไว้

เราเริ่มกิจกรรม “โหมโรง” ที่วังจักรพงษ์ เพราะเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ เจ้าของวังแห่งนี้ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของ 2 ประเทศนี้ โดยทรงศึกษาและประทับอยู่ในรัสเซียเป็นเวลา 8 ปี ทรงเป็นผู้แทนของไทยอย่างเต็มภาคภูมิเพราะด้วยพระจริยวัตรอันงดงาม ทำให้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าซานิโคลัสที่ 2 ทรงยกย่องและถือว่าพระองค์เป็นพระโอรสบุญธรรม และการที่ทรงสอบไล่ได้ที่ 1 ของหลักสูตรการทหารย่อมสร้างความยอมรับนับถือในหมู่ชนรัสเซียทุกระดับต่อภูมิปัญญาของคนไทย

 

คุณสุภาพ ดีรัตนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม ของสถาบันอาศรมศิลป์ เป็นวิทยากร บรรยายถึงประวัติศาสตร์เบื้องต้นของประเทศรัสเซียและที่มาของสถานที่ ที่คณะผู้ร่วมเดินทางจะไปเยือนโดยละเอียด ลุ่มลึก ตั้งแต่ยุคสมัยก่อนการสร้างอาณาจักร ของการสร้างอาณาจักรกรุงมอสโคว์ กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ฯ การรักษาเมืองภายใต้สงคราม ทำให้เห็นความสำคัญและจิตวิญญาณของสถานที่นั้นๆ ที่ชนชาติรัสเซียได้หล่อหลอมขึ้นมา

 

“…สุดเขต สุดขั้ว สุดขั้น คงกล่าวได้กับรัสเซีย หากเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ก็จะได้เห็นว่าเป็นชนชาติที่ผ่านสงครามอันแสนเข็ญมาหลายต่อหลายครั้ง ทำให้เราเข้าใจจิตใจที่ต้องดุดัน เหี้ยมหาญสุดขั้ว แต่ในด้านศิลปะอย่างบาโรกที่รัสเซียรับเอามา เมื่อมาอยู่ในมือชาวรัสเซีย ก็สามารถตกแต่งประดับประดาวิหารหรือวังได้อย่างวิจิตรงดงามสุดขั้นเช่นกัน…”  คุณสุภาพ ดีรัตนา กล่าว

เมื่อการโหมโรงได้เริ่มต้นขึ้น ก่อนการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง ที่ประเทศรัสเซียวันที่ 22 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ซึ่งทางสถาบันอาศรมศิลป์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างการเรียนรู้ และความประทับใจให้กับคณะลูกทัวร์ทุกท่านในการเดินทาง

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page