Blog

เล่น เรียน รู้ : Drama Learning เมื่อทุกส่วนของร่างกาย คือ กุญแจไขสู่การเรียนรู้ของเด็กๆ

เล่น เรียน รู้ : Drama Learning
เมื่อทุกส่วนของร่างกายคือกุญแจไขสู่การเรียนรู้ของเด็กๆ

“ละครเพื่อการเรียนรู้” Drama Learning Colin Schumacher’s Educational Drama Skills Workshop เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ประทับใจมากๆ และนำไปปรับใช้ในห้องเรียนอย่างแน่นอน

Drama Learning   เปิดหัวใจสู่การเรียนรู้
“เมื่อทุกชิ้นส่วนของร่างกาย คือกุญแจไขประตูการเรียนรู้ของเด็กๆ”
ปฏิบัติการจัดการห้องเรียน(Classroom Control)สำหรับคุณครูสุดวิเศษ

การตั้งคำถามจาก ครู คอนลิน หรือ Mr. Colin Schumacher  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์ กำกับการผลิตละครและภาพยนตร์ข้ามวัฒนธรรมนานาชาติ  ชวนให้คิดถึงการเรียนรู้ที่แท้จริงว่าระหว่างให้  “สมองเป็นผู้สั่งการหรือกายเป็นผู้สั่งการหรือ “ใจ” สั่งสมองให้ฝึกทำงานทีละส่วน สิ่งไหนทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง และได้ผลต่อการเรียนรู้ของเด็กอย่างไรบ้าง ?

กิจกรรมการเคลื่อนไหว (Movement) จึงเริ่มขึ้นโดยการใช้คำทั้ง 4 คำ จูงความสนใจ Action /Standby /Freeze /Control space บนโจทย์ที่ตื่นเต้นและท้าทาย เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้  โดยให้ผู้เข้าร่วม Workshop ทุกคน แสดงอาการท่าทางของสัตว์ ผลไม้ ตามแต่ครูจะเป็นผู้ให้โจทย์ เช่น เสือ ลิง งู  หรือกล้วย  สับปะรด เป็นต้น เมื่อได้ยินคำว่า Action ให้แสดงท่าทางออกมาโดยใช้ร่างกาย Standby คือ เตรียมพร้อม Freeze ให้หยุดนิ่งค้างท่าทางนั้นไว้  คล้ายเป็นภาพถ่าย Control space  ให้กลับมายืนที่ตำแหน่งเดิมตรงที่หายใจ

 

คำเหล่านี้ นำพาให้เกิดการเคลื่อนไหว
ทำให้ห้องเรียน เป็นห้องเรียนแสนสนุก 

แบบฉบับ
Colin Schumacher’s Educational Drama Skills ที่ได้ผลจริง

เสียงสะท้อนการเรียนรู้จากผู้เข้าร่วม

“ขอเรียกว่ากิจกรรม Action เรียกสติ ที่นำใช้ได้จริง สนุกมาก ๆ เป็นเทคนิกที่คิดไม่ถึง อยู่หมัดจริง ๆ นิ่ง สงบ แต่ตื่นตัว
อยากที่จะเรียนรู้ต่อ รู้สึกว่าเป็นการสอนที่ไม่พูดเยอะ ไม่ใช้คำสั่ง  แต่สร้างโจทย์เพื่อให้เด็กไปค้นพบคำตอบและได้ความรู้ด้วยตัวของเขาที่จะต้องปฏิบัติเอง  
จะนำเทคนิคที่ได้เรียนรู้ไปใช้กับเด็ก ๆ ในวิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จะมีอุบายให้เด็กได้สัมผัสเครื่องดนตรี หลับตาสัมผัสเครื่องดนตรีทุกชิ้นที่เราวางแผนสอนไว้ เพื่อให้เขาได้รู้จักรูปทรงก่อน ชอบชิ้นไหนก็จะได้เรียนตามที่ชอบ เราไม่ควรบังคับ แล้วสอนวิธีการทักษะไปแบบที่เขายังไม่ได้สนใจ ขอบคุณจริง ๆ ที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้น”

นางสาวพิมพ์พิศ เพิ่มพูน (คุณครูแอร์)
จากโรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์ | KPIS International School

 

 Mr. Colin Schumacher 
เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์ กำกับ การผลิตละครและภาพยนตร์ข้ามวัฒนธรรม นานาชาติ

โดยตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงไม่ว่าจะเป็นเทคนิค วิธีการ ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมการเล่าเรื่อง(Narrative) เกมสร้างสรรค์ (Creative Games) ละครใบ้ (Mime) ซึ่งทุกกิจกรรมสามารถนำไปปรับใช้ เป็นเทคนิคการสอนที่นำไปใช้สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน ทั้ง 3 ช่วงชั้นวัย ได้อย่างมั่นใจ กลับไปทำให้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนที่แสนตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ได้อย่างแน่นอน

เล่น เรียน รู้ : Drama Learning  เครื่องมือการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการชั้นเรียน (Classroom Control)
สร้าง ผู้เรียน ให้ ตื่นตัว ตื่นรู้ กระตือรือร้น มี แววตาและหัวใจ พร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง

“การเล่นละคร ไม่ใช่แค่ วิชาเรียน
แต่เป็นวิธีการ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ยิ่งไปกว่านั้น เป็นหนึ่งในหนทางสำคัญ
ที่ทำให้เด็กได้เข้าใจตนเองและผู้อื่น”

“Drama is not simply a subject, but also
a method a learning tool. Furthermore,
it is one of the key ways in which children
gain an understanding of themselves and others.”

 


สนใจเรียนรู้กิจกรรม ติดต่อได้ที่
สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ (การศึกษาปฐมวัย)
สถาบันอาศรมศิลป์ เลขที่ 399 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ : 02-490-4748-148 : admin_holistic@arsomsilp.ac.th


 

 

 

Share on Facebook237Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page