Blog

เมื่อนักศึกษาครูจากตะวันตกค้นพบคุณค่าความเป็นครูอีกครั้ง ณ สถาบันอาศรมศิลป์

 

IMG_7282โอเรก้อน ดูงานอาศรมศิลป์

ความสำเร็จแห่งกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจ The Learning By Heart เกิดขึ้นอีกครั้ง ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง สถาบันอาศรมศิลป์ โรงเรียนรุ่งอรุณ และ Southern Oregon University, School of Education (SOU) รัฐออริกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา หัวข้อ Values in Education : Teacher Exchange “คุณค่าแท้ของการศึกษากับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันอาศรมศิลป์ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งภาคกิจกรรมและห้องสนทนาเพื่อการแลกเปลี่ยนกัน ตลอดระยะเวลา ๕ วัน

นำโดย รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ และ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ พร้อมด้วย คณะครู สายงานการต่างประเทศ โรงเรียนรุ่งอรุณ และคณาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมเป็นทีมวิทยากร ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก SOU จำนวน ๑๕ คน พร้อมด้วยบุคคลสำคัญ Professor, Warm Wishes นักการศึกษาผู้เชี่ยวชาญ และเป็นอาจารย์ประจำ SOU

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลายหลาย อาทิ วิชามงคลชีวิต การสวดมนต์ทำวัตรเช้า , ทดลองปฏิบัติการ Mindfulness in School โดย นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญรับเชิญ จากกระทรวงสาธารณสุข ร่วมบรรยายและนำกระบวนการเรียนรู้ ผ่านเครื่องมือการเรียนรู้ต่างๆ เช่น Tranquil Meditation / Mindfulness Practice/ Practice Letting go/Mindful Communication ฯลฯ ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การเรียนรู้ผ่านสมอง (The Learning By Head) , การเรียนรูปผ่านมือ (The Learning By Hand) , การเรียนรู้ผ่านหัวใจ (The Learning By Heart) ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ด้วยหัวใจ นี้ เป็นจุดมุ่งหมายอันสำคัญที่ทางสถาบันอาศรมศิลป์ได้สร้างกิจกรรมกระบวนการตลอดจนองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้นักศึกษาครูได้ฝึกฝนตนจนเกิดความชำนิชำนาญ ทั้งเพื่อบรรจุไว้ในหลักสูตรการสอน สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ การศึกษาแบบองค์รวม Holistic Education และยังเป็นกิจกรรมบริการวิชาการให้กับผู้ที่สนใจเรียนรู้

ทั้งนี้กิจกรรมใน ๒ วันสุดท้าย ที่มอบให้กับ นักศึกษาครู จาก SOU เป็นการเรียนรู้ที่นำพาไปสู่การยกระดับภาวะภายในจิตใจตนเอง ด้วยกิจกรรม “จริยศิลป์” การทำตุงใยแมงมุม สะท้อนความรู้สึกนึกคิดหลังปฏิบัติ อีกทั้งยังได้ทดลอง กิจกรรม สะท้อนปัญญาสู่มิติคุณค่า (Wise Reflection) ซึ่งยกสิ่งใกล้ตัวมาจำแนก แจกแจง ถาม-ตอบ นำพาความคิดเชื่อมโยงข้อมูล ระบุไปให้ถึงคุณค่าแท้ ที่เรียกว่า เรียนธรรมะจากสรรพสิ่ง แล้วจึงมาจัดการองค์ความรู้ด้วยระบบ โยนิโสมนสิการ

“การทำ ตุงใยแมงมุม กระบวนการทางศิลปะ จริยศิลป์ Contemplative Arts นำพาให้ ผู้เรียนได้สัมผัสความรู้สึกภายในของตนเอง พาตัวเข้าไปรู้ เข้าไปจัดการตนเอง เห็นจิตเห็นใจตนเอง เรียนรู้ที่จะสร้างความสมดุล ฝึกจิตฝึกใจให้สมดุล ก่อเกิดความเมตตาในตนเอง และมีความเมตตาต่อผู้อื่น อันเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้เป็นครู”

“การเรียนรู้ด้วยหัวใจ Learning By Heart เพราะ ดวงใจอันสำคัญที่อยู่ในคนทุกคน ดวงใจนั้นฝึกได้ ฝึกใจ เริ่มต้นที่ การฝึกสติหรือการเจริญสติ ถ้าไม่มีสติ จะเป็นเพียงแต่การมองออกข้างนอกตัวเองอย่างเดียว คนเป็นครูต้องหมั่นฝึกสติ ย้อนมองเข้ามาที่ภายในตัวเองให้เป็นและสม่ำเสมอ ใช้ศิลปะมาเป็นสื่อ “จริยศิลป์” ทำตุงใยแมงมุม โดยปิดวาจา เพื่อให้เกิดการจัดการตนเอง เข้าไปรู้ เข้าไปจัดการตัวเอง ให้ได้สัมผัสความสมดุล ดวงใจที่สมดุลจะเกิดความเมตตา เมตตาตนเองเป็น ก็จะเมตตาต่อผู้อื่นได้ เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผู้เป็นครู”

รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม
อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์และ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ
ผู้ริเริ่มการจัดการศึกษาแนวทางวิธีพุทธ การศึกษาแบบองค์รวม Holistic Education ในประเทศไทย

กิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นการพาเรียนรู้เพื่อให้ได้ปฏิบัติและสัมผัสของจริง เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติการ ควบคู่ไปกับกระบวนการสะท้อนย้อนมองตนเอง ระบุความรู้สึกนึกคิด จากสิ่งที่ได้ค้นพบใหม่ ๆ มุมมองใหม่ ที่ผู้เรียนไม่เคยสัมผัสมาก่อน ตกผลึกเป็นความรู้ขาออก ที่เกิดขึ้นเฉพาะตน ได้ผลลัพธ์เกินความคาดหมาย จนได้เกิดผลลัพธ์ที่เบ่งบานในหัวใจของนักศึกษาจากสหรัฐ เมื่อได้ถ้อยคำจากหัวใจที่สะท้อนสิ่งได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ตลอด 5 วัน ณ สถาบันอาศรมศิลป์และโรงเรียนรุ่งอรุณ

คือดอกผลแห่งความงดงามอันเกิดจากการเรียนรู้ด้วยหัวใจ Learning by Heart นั่นเอง
***********************************************

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page