เครื่องหมายของสถาบัน

ภาพวาดลายเส้นท่านอาจารย์อังคาร กัลยาณพงศ์

สัญลักษณ์ของสถาบันคือภาพสะท้อนปรัชญาการศึกษาอันเป็นรากฐานทางความคิดและการปฏิบัติของบุคลากรในสถาบัน สถาบันอาศรมศิลป์ได้รับเกียรติจากท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ออกแบบสัญลักษณ์ซึ่งมีลักษณะคล้ายดวงอาทิตย์กำลังหมุน โดยสัญลักษณ์ดังกล่าวมีความหมาย ดังนี้

คล้ายธรรมจักร คือดวงใจของการศึกษาไตรปิฎก คือมิ่งขวัญของพุทธธรรม
กงล้อมีการหมุน หมายถึงปฏิธาณที่เคลื่อนไหวไปสู่การเล็งผลเลิศ ณ สัจธรรมทั้งปวงในสกลจักรวาล
ทักษิณาวรรต หมายถึง ในระเบียบของฉัพพรรณรังสี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คือมรดกเข้าหาความจริงแท้
แสงโค้ง ไปประสานกับจักรวาลอื่นๆคือ เสาะแสวงซึ่งความจริงอื่นๆ ในหลายวิถีทางแห่งจักรวาลต่างๆ

 

สีประจำสถาบัน

สีประจำสถาบันอาศรมศิลป์เป็นสีไทยโบราณที่มีความสอดคล้องกับความเป็น แม่สี ของสีสากล ซึ่งเป็นองค์ประกอบของการทำงานศิลปะ และเป็นพื้นฐานที่สำคัญของสถาบัน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลผ่านกระบวนการทำงานศิลปะ สีประจำสถาบัน ประกอบด้วย ๓ สี ดังต่อไปนี้

สีครั่ง หรือ สีแดง  แทนความหมายของ สุนทรียธรรม คือ ความขับเด่นเข้าสู่ความงาม
สีเข  หรือ  สีเหลือง แทนความหมายของ มงคลธรรม  คือ ความอร่ามเหลืองเรืองรองของพระศาสนาที่คุ้มครองชีวิตจิตวิญญาณของผู้คน
สีคราม หรือ สีน้ำเงิน แทนความหมายของ วัฒนธรรม  คือ ความหลากหลายที่เชื่อมโยงสังคมด้วยกัน

 

Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page