Blog

งาน Exhibition International Award-winning Architecture and Landscape Architecture 13-20 มิ.ย. 2017 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ

งานออกแบบสถาปัตยกรรม รางวัลระดับนานาชาติ
สถาปนิก-ภูมิสถาปนิกไทยร่วมกันจัดแสดงผลงานการออกแบบที่ได้รางวัลระดับนานาชาติกว่า ๕๐ ผลงาน ตั้งแต่ ๑๓ ถึง ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ  BACC จัดโดยสถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์

600613-งาน-SNOHETTA-ที่-BACC-14-1024x683

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  พิธีเปิดงาน  Exhibition International Award-winning Architecture and Landscape Architecture นิทรรศการผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่คว้ารางวัลระดับนานาชาติ กว่า ๕๐ ผลงาน โดยความร่วมกันระหว่างสถาบันอาศรมศิลป์และมหาวิทยาลัย The Oslo School of Architecture and Design (AHO) กรุงออสโลล ประเทศนอร์เวย์ ตลอดจนความร่วมมือของ สถาปนิก-ภูมิสถาปนิกชั้นนำของไทย

600613 งาน SNOHETTA ที่ BACC (5)

คุณอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยอาจารย์ธีรพล นิยม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันอาศรมศิลป์ และอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ให้เกียรติเข้าร่วมเปิดงานและอ่านบทกวี วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ พิธีเปิดงาน  Exhibition International Award-winning Architecture and Landscape Architecture

600613 งาน SNOHETTA ที่ BACC (25)

·
·

           “รากแห่งชีวิตและจิตวิญญาณสถาปัตย์
            ภูมิสถาปัตย์ความภาคภูมิใจนี้แด่สถาปนิกไทย”

            พร้อมบรรเลงเพลงขลุ่ย
……………https://www.youtube.com/watch?v=eWkboAjjNIU

·
·

สถาปนิกไทยสู่เวทีโลก
คุณอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานเปิดงานได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจสถาปนิกไทย นักออกแบบไทยว่าตลอดระยะเวลา กว่า ๓๐ ปีที่ผ่านมา วงการสถาปนิกเมืองไทย ได้ก้าวสู่เวทีนานาชาติอย่างแท้จริงแล้ว โดยการคว้ารางวัลครั้งแรกซึ่งเป็นรางวัลสถาปัตยกรรมนานาชาติระดับเอเชีย “บ้านต้นสน” ของอาจารย์ธีรพล นิยม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) หลักจากนั้นประมาณ ๒ ปี  ก็ได้รับมาอีกหนึ่งรางวัล เป็นงานประกวดอาคารสาธารณะ และต่อจากนั้น ก็ทยอยตามกันได้รับรางวัลอีกจำนวนมาก เป็นรางวัลที่ทรงเกียรติให้กับวงการสถาปนิกไทย สำหรับการแสดงผลงานในวันนี้ ยิ่งย้ำความรู้สึกประทับใจ ว่า ผลงานกว่า ๕๐ ผลงาน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสถาปนิกไทยว่ามีความพร้อมออกสู่เวทีโลก ทุกคนที่ประกอบอาชีพนี้มีความประทับใจอันสูงสุดเมื่องานที่ออกแบบบนกระดาษได้ถูกสร้างจริง

“ผมมีความเชื่อมั่นว่า สถาปนิกไทยสามารถออกสู่เวทีโลกได้เหมือนกับนานาประเทศ  ทางสมาคมสถาปนิกสยามจะมีการหารือกับคุณธีรพล นิยม ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)  ถึงการรวบรวมงานที่ได้นำมาจัดแสดงเป็นหนังสือเพื่อเป็นสื่อเผยแพร่ผลงานฝีมือของสถาปนิกไทยให้ออกสู่สาธารณะทั้งในประเทศและนานาชาติ สถาบันอาศรมศิลป์ได้จัดกิจกรรมที่มีคุณูปการให้กับวงการสถาปัตยกรรมเมืองไทยของเราและของโลก”
600613 งาน SNOHETTA ที่ BACC (35)

งานสถาปัตยกรรม อัตลักษณ์ที่จำเป็นต้องมาจากรากของตนเอง
อาจารย์ธีรพล นิยม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตย์) ผู้ร่วมก่อตั้ง สถาบันอาศรมศิลป์ เปิดเผยว่า การจัดงานนี้เกิดขึ้นได้ เพราะมั่นใจในพลังของสถาปนิกและภูมิสถาปนิกไทย ผู้มีหัวใจในการสร้างสรรค์งาน งานนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ สถาปนิก-ภูมิสถาปนิก ได้นำงานของตนเองมาแสดง เพื่อให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ทั้งนักศึกษาและประชาชน ได้เข้ามาเรียนรู้งานที่สถาปนิกทำ  ซึ่งงานเหล่านี้ สถาปนิกได้บูรณาการทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม พลังงาน เศรษฐกิจสังคม งานสถาปัตยกรรม และบทบาทของสถาปนิกมีความจำและสำคัญต่อบ้านเมืองนั้น

“งานสถาปัตยกรรมนั้น อยู่บนพื้นที่เฉพาะเจาะจง ในภูมิอากาศหนึ่งๆ ในวัฒนธรรมหนึ่งๆ ในอารยธรรมหนึ่งๆ ฉะนั้น งานสถาปัตยกรรมจำเป็นจะต้องมีอัตลักษณ์ที่มาจากรากของตนเอง จึงจะสามารถสร้างงานสถาปัตยกรรมไปสู่เวทีโลกได้"
600613 งาน SNOHETTA ที่ BACC (9)

เสวนากับสถาปนิกระดับโลก
การจัดงานครั้งนี้ เปิดให้มีการเข้าชมผลงานต่อเนื่องตลอด  ๘ วัน โดยอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. จะมีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการออกแบบงานสถาปัตยกรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม จาก วิทยากรรับเชิญ ระดับโลก Professor Ole Gustavsen ผู้ชนะการออกแบบ “Ground Zero” National September 11 Memorial & Museum คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AHO) กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ บรรยายพิเศษ  หลักคิดและแนวทาง การทำงานเพื่อการออกแบบอย่างไร  ?  ถึงประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับระดับโลก


Share on Facebook19Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this page