Blog

งาน Exhibition International Award-winning Architecture and Landscape Architecture 13-20 มิ.ย. 2017 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ

Share on Facebook19Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone

600613 งาน SNOHETTA ที่ BACC (14)

 

สถาปนิก – ภูมิสถาปนิกไทย ร่วมกันจัดแสดงผลงานการออกแบบที่ได้รางวัลระดับนานาชาติ กว่า ๕๐ ผลงาน ตั้งแต่ ๑๓ ถึง ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ Bacc หอศิลปวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ)  จัดโดย  สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์

                เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  พิธีเปิดงาน  Exhibition International Award-winning Architecture and Landscape Architecture  นิทรรศการผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่คว้ารางวัลระดับนานาชาติ กว่า ๕๐ ผลงาน โดยความร่วมกันระหว่าง สถาบันอาศรมศิลป์ และ มหาวิทยาลัย The Oslo School of Architecture and Design (AHO) กรุงออสโลล ประเทศนอร์เวย์ ตลอดจนความร่วมมือของ สถาปนิก – ภูมิสถาปนิกชั้นนำของไทย

                คุณอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย   อาจารย์ธีรพล นิยม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตย์) ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันอาศรมศิลป์ และ อาจารย์เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ให้เกียรติเข้าร่วมเปิดงานและอ่านบทกวี

“รากแห่งชีวิตและจิตวิญญาณสถาปัตย์–ภูมิสถาปัตย์ความภาคภูมิใจนี้แด่สถาปนิกไทย”พร้อมบรรเลงเพลงขลุ่ย  https://www.youtube.com/watch?v=eWkboAjjNIU
                คุณอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานเปิดงานได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจ สถาปนิกไทย นักออกแบบไทย ว่าตลอดระยะเวลา กว่า ๓๐ ปีที่ผ่านมา วงการสถาปนิกเมืองไทย ได้ก้าวสู่เวทีนานาชาติอย่างแท้จริงแล้ว โดยการคว้ารางวัลครั้งแรกซึ่งเป็นรางวัลสถาปัตยกรรมนานาชาติระดับเอเชีย    “บ้านต้นสน”  ของ อาจารย์ธีรพล นิยม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตย์) หลักจากนั้นประมาณ ๒ ปี  ก็ได้รับมาอีกหนึ่งรางวัล เป็นงานประกวดอาคารสาธารณะ และต่อจากนั้น ก็ทยอยตามกันได้รับรางวัลอีกจำนวนมาก เป็นรางวัลที่ทรงเกียรติให้กับวงการสถาปนิกไทย สำหรับการแสดงผลงานในวันนี้ ยิ่งย้ำความรู้สึกประทับใจ ว่า ผลงานกว่า ๕๐ ผลงาน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสถาปนิกไทย ว่ามีความพร้อมออกสู่เวทีโลก ทุกคนที่ประกอบอาชีพนี้ มีความประทับใจอันสูงสุด เมื่องานที่ออกแบบบนกระดาษได้ถูกสร้างจริง

                “ผมความเชื่อมั่น ว่า สถาปนิกไทยสามารถออกสู่เวทีโลกได้เหมือนกับนานาประเทศ  ทางสมาคมสถาปนิกสยาม จะมีการหารือกับ
คุณธีรพล นิยม ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตย์)  ถึงการรวบรวมงานที่ได้นำมาจัดแสดงเป็นหนังสือเพื่อเป็นสื่อเผยแพร่ผลงานฝีมือของสถาปนิกไทยให้ออกสู่สาธารณะทั้งในประเทศและนานาชาติ  สถาบันอาศรมศิลป์ ได้จัดกิจกรรมที่มีคุณูปการให้กับวงการสถาปัตยกรรมเมืองไทยของเราและของโลก”

 

                ด้าน อาจารย์ธีรพล นิยม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตย์) ผู้ร่วมก่อตั้ง สถาบันอาศรมศิลป์ เปิดเผยว่า   การจัดงานนี้เกิดขึ้นได้ เพราะ มั่นใจในพลังของสถาปนิกและภูมิสถาปนิกไทย ผู้มีหัวใจในการสร้างสรรค์งาน งานนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ สถาปนิก-ภูมิสถาปนิก ได้นำงานของตนเองมาแสดง เพื่อให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ทั้ง นักศึกษาและประชาชน  ได้เข้ามาเรียนรู้งานที่สถาปนิกทำ  ซึ่งงานเหล่านี้ สถาปนิกได้บูรณาการ ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม  พลังงาน เศรษฐกิจสังคม งานสถาปัตยกรรม และบทบาทของสถาปนิกมีความจำและสำคัญต่อบ้านเมืองนั้น ๆ
                “งานสถาปัตยกรรมนั้น อยู่บนพื้นที่เฉพาะเจาะจง ในภูมิอากาศหนึ่งๆ ในวัฒนธรรมหนึ่งๆ ในอารยธรรมหนึ่งๆ  ฉะนั้น งานสถาปัตยกรรมจำเป็นจะต้องมีอัตลักษณ์ที่มาจากรากของตนเอง จึงจะสามารถสร้างงานสถาปัตยกรรมไปสู่เวทีโลกได้”    
                โดยการจัดงานครั้งนี้ เปิดให้มีการเข้าชมผลงานต่อเนื่องตลอด  ๘ วัน โดยอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. จะมีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการออกแบบงานสถาปัตยกรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม จาก วิทยากรรับเชิญ ระดับโลก Professor Ole Gustavsen ผู้ชนะการออกแบบ “Ground Zero “National September 11 Memorial & Museum คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AHO) กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ บรรยายพิเศษ  หลักคิดและแนวทาง การทำงานเพื่อการออกแบบอย่างไร  ?  ถึงประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับระดับโลก
                **************************************************************************

Share on Facebook19Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone